Geschiedenis

De vereniging is ontstaan door een samengaan van de Emmer Gymnastiek Vereniging '81 (E.G.V.-'81) en de Christelijke Gymnastiek Vereniging Oranje Nassau.

Oranje Nassau is opgericht in 1935 en was aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond.
De E.G.V.-'81 heeft van 1976 tot 1981 als afdeling gymnastiek deel uitgemaakt van de algemene sport vereniging Bargeres en is in 1981 als zelfstandige vereniging verder gegaan. Ze was aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond.
Beide landelijke bonden zijn op 1 januari 1999 samengegaan, waardoor beide verenigingen lid waren van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.

De verenigingen zijn in juni 2000 samengegaan, omdat o.a. het vinden van bestuursleden en kader een steeds groter probleem werd. Het efficiënter kunnen inzetten van leiding en het aanbod van lessen waren argumenten die een voorname rol hebben gespeeld. Vanaf 1 juli 2012 hebben wij een aantal lessen overgenomen van G.V. Zuidbarge in verband met het opheffen van deze vereniging.

Onze vereniging tracht een zo gevarieerd mogelijk aanbod van lessen te verzorgen, waarbij de ontwikkelingen nauwgezet zullen worden gevolgd. Bij het opstarten of het beëindigen van lessen spelen de financiën een voorname rol.

De breedtesport is het belangrijkste deel van ons aanbod, maar ook de jeugd die aan wedstrijden wil meedoen krijgt een kans door middel van extra trainingen. Voor deze selectiegroepen ligt de nadruk op het presteren, bij de andere groepen is het aanleren van onderdelen, het rekening met een ander houden en het plezier in de sport van belang.

Waar mogelijk wordt aan door de Regio van de K.N.G.U. georganiseerde wedstrijden meegedaan.
Welkom op de site van GTV-Emmen!

Op deze site vindt u veel informatie over onze vereniging.
Zo vindt u onder de knop Informatie alle antwoorden op de meest gestelde vragen.

Nieuw bij GTV-Emmen?
U mag altijd 3 lessen gratis meedoen!!
Kom langs, opgeven is niet nodig!

Bezoek ook GTV-Emmen op Facebook.

Voor vragen mail ons:
info@gtv-emmen.nl